Hopfenanbau 1951

Hopfenanbau 1951 in Engelbrechtsmünster

Zu- und Vornahme Haus-Nr. genehmigte Anbaufläche in ar 2002 noch Hopfenanbau2019 noch Hopfenanbau
Amann Anton1649 X
Archinger Josef1749 XX
Bauer Simon37 72
Bergmeister Georg3 44
Böck Josef57 267
Breitmoser Franz12 116
Ebner Josef50½ 22
Ertlmeier Rudolf11 41
Höckmeier Thomas22 130
Huber Georg26 58 X
Huber Georg36 126 XX
Huber Ludwig35 62
Huber Maria9 49
Kappelmeier Johann43 75 X
Kuffer Christian (jetzt Kuffer Johann) 47 160 XX
Leppmeier Josef
(jetzt Leppmeier Johann)
8 74 X
Limmer Maria 27 37
List Maria 50 21
Merkl Kreszenz (jetzt Merkl Emmeran) 49 51 X
Merkl Simon42 35 XX
Merkl Simon2 33
Metzger Emmeran6 40
Mittermeier Nikolaus20 130 X
Neumaier Johann32 63 XX
Niedermeier Josef4 60
Polz Leonhard45 46
Raith Jakob5 28
Rockermeier Josef (jetzt Rockermeier Alfred) 38 243 X
Ruhland Roman55 20 XX
Schabenberger Xaver14 26
Schrott Georg19 204 XX
Sigl Emmeran (jetzt Rockermeier Josef) 31 37 XX
Sigl Josef4 ½ 80
Stangl Karl13 95
Unterburger Johann39 70
Unterburger Martin 10 136 X
Unterburger Martin 40 25
Wassermann Therese 41 70
Weichenrieder August 46 70
Wittmann Josef 23 112 XX
Wittmann Simon 15 93 X